IZPĒTE

Baltijas uzņēmumu analīze

Saviem klientiem piedāvājam ģeogrāfiski plaši diversificētus ieguldījumu risinājumus, bet, izmantojot savas zināšanas, spējam veikt arī relatīvi mazu tirgu un uzņēmumu analīzi. Lai veicinātu vietējā kapitāla tirgus attīstību, mūsu analītiķi ir sagatavojuši pētījumus par Baltijas tirgū kotētiem uzņēmumiem, kas investoriem var kalpot kā papildus rīks savu lēmumu pieņemšanā. Piedāvātās analīzes nav investīciju rekomendācija, bet tikai atspoguļo uzņēmumu pašreizējo stāvokli.

Saviem klientiem piedāvājam ģeogrāfiski plaši diversificētus ieguldījumu risinājumus, bet, izmantojot savas zināšanas, spējam veikt arī relatīvi mazu tirgu un uzņēmumu analīzi. Lai veicinātu vietējā kapitāla tirgus attīstību, mūsu analītiķi ir sagatavojuši pētījumus par Baltijas tirgū kotētiem uzņēmumiem, kas investoriem var kalpot kā papildus rīks savu lēmumu pieņemšanā. Piedāvātās analīzes nav investīciju rekomendācija, bet tikai atspoguļo uzņēmumu pašreizējo stāvokli.

Saviem klientiem piedāvājam ģeogrāfiski plaši diversificētus ieguldījumu risinājumus, bet, izmantojot savas zināšanas, spējam veikt arī relatīvi mazu tirgu un uzņēmumu analīzi. Lai veicinātu vietējā kapitāla tirgus attīstību, mūsu analītiķi ir sagatavojuši pētījumus par Baltijas tirgū kotētiem uzņēmumiem, kas investoriem var kalpot kā papildus rīks savu lēmumu pieņemšanā. Piedāvātās analīzes nav investīciju rekomendācija, bet tikai atspoguļo uzņēmumu pašreizējo stāvokli.

Saviem klientiem piedāvājam ģeogrāfiski plaši diversificētus ieguldījumu risinājumus, bet, izmantojot savas zināšanas, spējam veikt arī relatīvi mazu tirgu un uzņēmumu analīzi. Lai veicinātu vietējā kapitāla tirgus attīstību, mūsu analītiķi ir sagatavojuši pētījumus par Baltijas tirgū kotētiem uzņēmumiem, kas investoriem var kalpot kā papildus rīks savu lēmumu pieņemšanā. Piedāvātās analīzes nav investīciju rekomendācija, bet tikai atspoguļo uzņēmumu pašreizējo stāvokli.

Saviem klientiem piedāvājam ģeogrāfiski plaši diversificētus ieguldījumu risinājumus, bet, izmantojot savas zināšanas, spējam veikt arī relatīvi mazu tirgu un uzņēmumu analīzi. Lai veicinātu vietējā kapitāla tirgus attīstību, mūsu analītiķi ir sagatavojuši pētījumus par Baltijas tirgū kotētiem uzņēmumiem, kas investoriem var kalpot kā papildus rīks savu lēmumu pieņemšanā. Piedāvātās analīzes nav investīciju rekomendācija, bet tikai atspoguļo uzņēmumu pašreizējo stāvokli.

Saņemt pieeju analīzēm vai pierakstīties uz tirgus pētījumiem

Baltijas Korporatīvās Izcilības balva

Jau kopš 2008.gada mēs ikgadēji pasniedzam Baltijas Korporatīvās Izcilības balvu. Baltijas biržas Oficiālā saraksta uzņēmumus novērtējam atbilstoši mūsu izstrādātajai metodoloģijai, analizējot uzņēmumu pašreizējo stāvokli un vēsturisko attīstību. Izvēloties labākos Baltijas uzņēmumus, vērtējam to finanšu stāvokli, korporatīvās pārvaldības kvalitāti un analizējam biznesa modeļa ilgtspējību. 

ESIET INFORMĒTS

Pierakstīties saņemt jaunākos tirgus pētījumus

© 2020  Alphinox Quality AS

TEL: +371 67808975